Prowadzący:

Prof .dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz

Mgr inż. arch. Piotr Kudelski

Dr inż. arch. Anna Lorens


HANDEL JAKO AKTYWATOR PRZESTRZENI. OŚRODEK HANDLOWO -USŁUGOWY W CENTRUM PABIANIC.


Zadanie projektowe polegało na zaproponowaniu przemyślanej pod względem struktury, programu i funkcji, społecznie atrakcyjnej i aktywizującej przestrzeni dla handlu i usług w centrum Pabianic.


Obszar opracowania ma powierzchnię 14500 m2 i znajduje się w kwartale pomiędzy ulicami Grobelną, Zamkową i Lipową. Sąsiaduje po części z historyczną zabudową ( m. in budynkiem szkoły muzycznej) , a także zrewitalizowanymi kwartałem dwn. fabryki Baruchów, obecnie hotelem (kompleks „ Fabryka Wełny, rewitalizowany w latach 1999- 2006 ). W bliskim sąsiedztwie działki, po stronie wschodniej, przepływa niewielka rzeka Dobrzynka, oddzielona od terenu opracowania ww. kompleksem hotelowym, zaś dalej na południe, rozciągają się bulwary miejskie. Obszar jest objęty MPZP .


Podstawą projektu jest czytelnie i syntetycznie wyrażona ( za pomocą diagramów projektowych, ideogramów, znaków - patrz. 1 plansza) i osadzona w kontekście przyjętej lokalizacji IDEA, wyprowadzona z pokazanej na planszach autorskiej analizy.

Zawartość funkcjonalna prezentowanego obiektu stanowi autorską interpretację faktycznego zapotrzebowania programowego służącego aktywizacji Centrum miasta , odnosi się tak do teraźniejszości jak i do przyszłości Funkcja handlowa jest uzupełniona o trafnie dobrane i zaproponowane funkcje uzupełniające.


Projekt został poprzedzony analizami kontekstów: geograficznego, społecznego, ekonomicznego, kulturowego spełniając wymogi MPZP, w relacji do autorskich wniosków i obserwacji.

Zakres opracowania obejmuje diagramy i szkice ideowe, PZT w skali 1:1000, rzuty i przekroje w odpowiednich i uzgodnionych skalach , wizualizacje oraz makietę wpisaną w szerszy kontekst miasta .