Karty dyplomu 2018

Zamieszczamy karty dyplomu dla semestru letniego 2017/18.

Karty przygotowane są w formacie pdf i zawierają pola tekstowe, które należy wypełnić treścią np. kopiując ją z edytora tekstu.

Prosimy o wydrukowanie kart dwustronnie z wypełnioną pierwszą stroną i złożenie do dziekanatu do 1 lutego 2018. Karty muszą być podpisane także przez promotora. Karty wypełnione odręcznie nie będą przyjmowane.

Karta dyplomowa inżynierska 2018

Karta dyplomowa magisterska  2018
Ostatnia modyfikacja: Wednesday, 10 January 2018, 14:58 PM